*medalhas até Atenas 2004

China Voltar para o quadro de medalhas

Ouro TOTAL: 16 medalhas
Ano Prova Atleta
1984 Galos Shude Wu
1984 Ligeiros Jingyuan Yao
1984 Moscas Guoqiang Zen
1984 Penas Weiqiang Chen
1996 Galos Tang Ningsheng
1996 Ligeiros Zhang Xugang
2000 Galos Xia Yang
2000 Ligeiros Xiaomin Chen
2000 Ligeiros Xugang Zhan
2000 Médios Weining Lin
2000 Pesados Meiyuan Ding
2004 Ligeiros Guozheng Zhang
2004 Médios Chunhong Liu
2004 Penas Chen Yanqing
2004 Penas Zhiyong Shi
2004 Superpesado Tang Gonghong
Prata TOTAL: 10 medalhas
Ano Prova Atleta
1984 Galos Runming Lai
1984 Moscas Peishun Zhou
1988 Galos Yiangqiang He
1992 Galos Shoubin Liu
1992 Moscas Qisheng Lin
1996 Moscas Zhang Xiangsen
2000 Moscas Wenxiong Wu
2004 Galos Meijin Wu
2004 Moscas Zhou Li
2004 Penas Maosheng Le
Bronze TOTAL: 8 medalhas
Ano Prova Atleta
1988 Galos Shoubin Liu
1988 Ligeiros Jinhe Li
1988 Moscas Zhuoquiang He
1988 Penas Huanming Ye
1992 Galos Jianming Luo
1992 Penas Yinggiang He
1996 Penas Jiangang Xiao
2000 Moscas Xiangxiang Zhang