*medalhas até Atenas 2004

Japão Voltar para o quadro de medalhas

Ouro TOTAL: 7 medalhas
Ano Prova Atleta
1928 Salto triplo Mikio Oda
1932 Salto triplo Chuhei Nambu
1936 Maratona Kitei Son
1936 Salto triplo Naoto Tajima
2000 Maratona Naoko Takahashi
2004 Lançamento de martelo Koji Murofushi
2004 Maratona Mizuki Noguchi
Prata TOTAL: 7 medalhas
Ano Prova Atleta
1928 800 m rasos Kinue Hitomi
1932 Salto com vara Shuhei Nishida
1936 Salto com vara Shuhei Nishida
1936 Salto triplo Masao Harada
1968 Maratona Kenji Kimihara
1992 Maratona Koichi Morishita
1992 Maratona Yuko Arimori
Bronze TOTAL: 7 medalhas
Ano Prova Atleta
1932 Salto em distância Chuhei Nambu
1932 Salto triplo Kenkichi Oshima
1936 Maratona Shoryu Nan
1936 Salto com vara Sueo Oe
1936 Salto em distância Naoto Tajima
1964 Maratona Kokichi Tsuburaya
1996 Maratona Yuko Arimori